Duurzaam? Odeon Architecten. Duurzaam

Odeon Architecten benadert een opgave volgens onderstaande wijze:

Duurzaam ontwerpen

 • Het ontwerp afstemmen op situering, locatiegegevens en invloedfactoren zoals licht, zon, geluid en lucht.
 • Het ontwerp afstemmen op bestaande belangrijke natuurelementen (zoals bomen en andere groenstructuren) zodat deze gehandhaafd kunnen blijven.
 • Een levensduurbenadering van het ontwerp, waarbij gekeken wordt naar de volledige levensduur van een gebouw en zijn (mogelijk verschillende) functies over die periode .
 • Alle verschillende disciplines vanaf de DO-fase betrekken bij het proces en de eisen en wensen van elke adviseur in laten brengen. Dit team vertegenwoordigt: architectuur, realisatie, financiën, gebruik en onderhoud.

Duurzame materialen en bouwoplossingen

 • Het gebruik van onderhoudsvrije materialen zoals baksteen, aluminium, FSC gecertificeerde houtsoorten en recyclebare materialen.
 • Bestaande materialen handhaven of hergebruiken bij herbestemming of verbouwing.
 • Gebruik van hoogwaardige isolatiematerialen.
 • Industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD).

Duurzame energiebronnen

 • Het gebruik van verwarming en koeling met warmte koude opslag (WKO), betonkernactivering, warmteterugwinning en zonne-energie.
 • Aandacht voor de aanleg en keuze van de W&E installaties.
 • Zo mogelijk realiseren van een zero-CO2 oplossing.

 

  Gerealiseerde projecten

     
  Functioneel specificeren / resultaat gericht bouwen. Odeon Architecten.   ROC Vijfkamplaan Eindhoven
Dit project is gerealiseerd volgens het principe van functioneel specificeren / resultaat gericht bouwen. De opdrachtgever heeft de opdracht geformuleerd in een huisvestingsvraag en prestatie-eisen. In bouwteamverband is het ontwerp uitgewerkt en heeft elke discipline (architectuur, realisatie, financiën, gebruik en onderhoud) zijn kennis toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in een gebouw waarin vorm en functie, materialisering en installatiesen gebruik en beheer op elkaar zijn afgestemd.
Het schoolgebouw is voorzien van een WKO-installatie. Deze is gesitueerd in het souterrain waardoor de lengtes van de leidingen en kanalen aanzienlijk korter zijn (reductie energieverlies). Bij het ontwerp van de koude- en warmteopwekking staan twee uitgangspunten centraal: Ten eerste dient het gebouw in de toekomst geschikt te zijn voor andere functies dan onderwijs. Ten tweede moet de energieopwekking bij voorkeur duurzaam zijn. Derhalve is gekozen voor een systeem met warmte- en koude opslag (WKO) in de bodem in combinatie met een warmtepomp. Het systeem verzorgt de totale koelbehoefte van het gebouw en voorziet gedurende ongeveer 80% van de tijd in de warmtebehoefte van het gebouw.
Het gebouw heeft een hoogwaardige isolatie en bestaat uit duurzame materialen zoals: aluminium vliesgevels, volkern gevelbeplating, geïmpregneerd vurenhout (geen hardhout), warmtewerend en zonwerend glas. De E-installatie is voorzien van energiezuinige verlichtingsarmaturen en bewegingsmelders/aanwezigheidsdetectie. Dit resulteert in een gebouw dat qua indeling en technische systemen op ieder moment tegen geringe verbouwkosten kan worden aangepast aan de gewenste onderwijsvorm of gebruiker. Kijk verder > 
  Nieuwbouw en renovatie tijdens continue bedrijfsvoering. Odeon Architecten.   Revalidatiecentrum Blixembosch
Een project met een combinatie van nieuwbouw en renovatie in drie bouwfasen gedurende een bouwtijd van 2,5 jaar. Het grootste deel van de geschakelde gebouwonderdelen is gerenoveerd. Om milieu- en kostentechnische redenen is gekozen om zoveel mogelijk bestaande gebouwonderdelen te behouden. Zo zijn bijvoorbeeld de hardhouten kozijnen gehandhaafd en de draaiende delen vervangen door onderhoudsvrij gemoffeld aluminium en voorzien van nieuwe beglazing. Het dak is voorzien van een hoogwaardige isolatie waarna een nieuwe duurzame toplaag is aangebracht. De gevels van de nieuwe gebouwonderdelen zijn afgewerkt met (recyclebare) holle keramische gevelelementen die aan de gevel zijn opgehangen. De nieuwe gevelpuien en kozijnen zijn vervaardigd uit onderhoudsvrij gemoffeld aluminium. De CV- en luchtbehandelingsinstallatie is voor het grootste deel vervangen door moderne energiezuinige apparatuur. Kijk verder >