Postkantoor Den Helder : concept kam : odeon architecten
...
Postkantoor Den Helder : concept haak : odeon architecten
...
Postkantoor Den Helder : concept carre : odeon architecten
...
Postkantoor Den Helder : concept schakel : odeon architecten
...
Postkantoor Den Helder : concept arena : odeon architecten
...
Postkantoor Den Helder : bestaande situatie : odeon architecten
Herbestemming postkantoor Den Helder

Aanleiding van deze studie
In het ‘Uitwerkingsplan stadshart Den Helder, april 2008’ verricht door West 8 urban design and landscape architecture BV is gepleit voor een “langetermijnvisie waarmee een duidelijke koers in beeld wordt gebracht voor de toekomst van Den Helder”. Een onderdeel van deze visie is een nieuwe lokatiebepaling en een nieuw onderkomen van het gemeentelijk Stadhuis. Het Uitwerkingsplan van West 8 beschrijft hiervoor een markante positie: “het nieuwe stadhuis zal zich (…) presenteren aan het Julianaplein en de Vijfsprong.” Voorwaarde hiervoor is dat het Oude Postkantoor-gebouw wordt gesloopt. Hierdoor wordt plaatsgemaakt voor een nieuwe gebouwmassa en wordt de Boerhaavestraat doorgetrokken tot aan de Middenweg.

De kwaliteiten van het Uitwerkingsplan van West 8 wordt in breder perspectief gedragen en zijn ook niet het onderwerp van de discussie die tot deze studie leidt. Echter, bij de voorgestelde sloop van het Oude Postkantoor worden in Den Helder wél vraagtekens gezet. Aan Odeon Architecten is gevraagd om binnen de kaders van het Uitwerkingsplan en met inachtneming van de contouren waarbinnen de Gemeente Den Helder vrijelijk kan opereren een waaier aan mogelijkheden aan te bieden waarmee het Oude Postkantoor kan worden ingezet als cultuurhistorische drager voor een eigentijdse invulling van het nieuwe Stadhuis.

Aanpak
Deze studie heeft dus als doel aan te tonen dat verder onderzoek naar behoud van het Oude Postkantoor en mogelijke inpassing binnen het Uitwerkingsplan een realistische optie is.

Aan de hand van een aantal concepten wordt in deze studie getoond dat het Oude Postkantoor op tal van manieren basis of aanleiding kan zijn voor de nieuwbouw van het Stadhuis. Het Oude Postkantoor kan als front, als monument, als basement of structuur, als wand of als gevel of op nog andere wijze worden ingezet. De waaier van opties bevat nu een selectie aan mogelijkheden waarin het bestaande postkantoor stedenbouwkundig, architectonisch én bouwkundig opnieuw kan worden geïnterpreteerd en waarbij de aanwezige kwaliteiten en potenties kunnen worden versterkt.projectgegevens
opdrachtgever gemeente Den Helder
locatie Middenweg, Den Helder
projectarchitect Adriaan Boertjes
Casper Flipsen
omvang 10.000 m² BVO
differentiatie kantoorruimte