projecten
Masterplan Fontys campus Eindhoven : odeon architecten
Masterplan Fontys campus Eindhoven
Met een vernuftig ‘Boulevardmodel’ wist Odeon een complexe fasering binnen het huisvestingsbeleid van Fontys te verenigen met de wens om een sterke identiteit uit te stralen. In 2012 wordt de eerste nieuwbouw in gebruik genomen. meer...
opdrachtgever Fontys Hogescholen
locatie Rachelsmolen, Eindhoven
bijzonderheden allesomvattend masterplan
Dorpsontwikkelingsplan Nijnsel : odeon architecten
Dorpsontwikkelingsplan Nijnsel
... meer...
opdrachtgever dorpsraad Nijnsel
locatie Nijnsel
bijzonderheden IDOP, Integraal Dorps Ontwikkelings Plan
Slot Oost Veldhoven : odeon architecten
Slot Oost Veldhoven
Stedenbouwkundig structuurontwerp voor het plan "Zeelster Zoom" gecombineerd met een ambitiedocument waarin de kwaliteit van de gebouwde massa en van de openbare ruimte, onderscheiden naar deelonderwerp wordt besproken. meer...
opdrachtgever gemeente Veldhoven
locatie Heerbaan Veldhoven
bijzonderheden stedenbouwkundig structuurontwerp,
architectonisch ambitiedocument
Schellens terrein Eindhoven : odeon architecten
Schellens terrein Eindhoven
Bij de herbestemming van de Schellenslocatie aan de Bleekstraat tot Dommelveste hebben wij ons laten inspireren en leiden door de wetenschap dat Eindhoven eigenlijk een stad van stromen is, waar bedrijvigheid als vanouds aan gelegen was. meer...
opdrachtgever AM Wonen
locatie Bleekweg / Vestdijk, Eindhoven
bijzonderheden industrieel erfgoed
Ode aan Rooi Rabobank Sint-Oedenrode : odeon architecten
Ode aan Rooi
Het concept van deze visie grijpt terug op oude stedenbouwkundige structuren, verloren patronen en de wens naar een dorps elan. meer...
opdrachtgever Rabobank Sint-Oedenrode
locatie Markt, Sint-Oedenrode
bijzonderheden  
HTS locatie Heerlen : odeon architecten
HTS locatie Heerlen
Het doel van de stedenbouwkundige opgave in deze opdracht is om het HTS-terrein een vernieuwd en levendig woonmilieu te laten zijn. Voorop staat het hergebruik van een Heerlens erfgoed en deze met haar diverse lagen in het stedenbouwkundig weefsel in te laten passen. meer...
opdrachtgever Wonen Heerlen
locatie Dr. Jaegerstraat / Bekkerveld, Heerlen
bijzonderheden  
Grasbroek Noordpunt Heerlen : odeon architecten
Grasbroek Noordpunt Heerlen
Achter het centraal station wordt een prestigeproject van Heerlen ontwikkeld; Stadspark Oranje Nassau. Binnenstedelijke locaties grenzend aan dit Stadspark krijgen hierdoor een nieuwe impuls. meer...
opdrachtgever Wonen Limburg
locatie Sittarderweg, Heerlen
bijzonderheden  
De Verborgen Stad Viktoriakwartier Eindhoven : odeon architecten
De Verborgen Stad Eindhoven
Van blinde vlek naar verborgen stad…
Het Ventose terrein is een enclave van oude fabrieksfuncties die zijn plek in de stad verloren heeft. In feite is het een onderdeel van een grotere “Verborgen Stad”, namelijk het oude Emmasingelcomplex van Philips.
meer...
opdrachtgever SWS Eindhoven
locatie Viktoriakwartier, Eindhoven
bijzonderheden